Yahoo đã chuyển sang dùng phiên bản mới vì vậy việc liên lạc qua yahoo có thể sẽ gặp trở ngại. Hoangpa Shop kính mời quý khách sử dụng kênh liên lạc qua Kakao, Zalo, Viber trực tiếp với số đt của shop hoạc thông qua Skype và Facebook

Hoangpa Shop kính mời quý khách cập nhập lại các kênh liên lạc sau: 

- Zalo 010-8050-9784

- Viber 010-8050-9784

- Kakao 010-8050-9784

Skype: hoangpacom

và Facebook

https://www.facebook.com/hoangpafp/

https://www.facebook.com/hoangpashop

Trân Trong

Admin