Skip to Main Content »

CÁCH NẠP THẺ TRẢ TRƯỚC

 

1.  Dành cho SKT:

 •   Bấm "*11"
 •   Bấm "SEND"
 •   Đợi một lúc rối bấm "1"
 •   Nhập số điện thoại của bạn rồi bấm "*"
 •   Bấm 1
 •   Tiếp tục bấm "2"
 •   Bấm "1"
 •   Nhập mã số trên thẻ của bạn rồi bấm "*"
 •   Bấm 1
 •   Kết thúc

2.  Dành cho KTF:

 •   Bấm “0161500” rối bấm gọi
 •   Bấm “2” chọn Tiếng Anh
 •   Nhập số điện thoại của bạn theo sau bằng “#”
 •   Bấm "1" để nạp tiền, “2” để nghe thông tin tài khoản
 •   Bấm 4 ký tự bị mật (thường là 0000)
 •   Nhập mã số trên thẻ và  “#”
 •   Nghe thông tin sau khi nhập, bấm 1 và kết thúc

3.  Dành cho thẻ LGTele :

 •   Bấm “*81” và thực hiện cuộc gọi
 •   Bấm "1"
 •   Bấm tiếp “1”
 •   Tiếp tục bấm “1”
 •   Làm theo hướng dẫn.
 •   Kết thúc
Hỗ Trợ

Kakao

hoangpacom

Zalo

+84978778304

Viber

+84978778304

Skype

hoangpacom

Facebook:

Like Us: