Skip to Main Content »

THẺ INTERNET 10EURO

THẺ INTERNET 10EURO

THẺ INTERNET 10EURO

Còn hàng

18.000 (WON)
Thẻ internet mệnh giá 10euro nạp cho Rynga, JUMBLO, VoipGAIN, voipBLAZER, ACTIONVOIP, VOIPBLAST,... Thời lượng như sau:
Chi Tiết

Rynga

Website

 www.rynga.com

 

Download

 http://www.rynga.com/en/download.html

Giá cước

 http://www.rynga.com/en/calling-rates.html

Giá cước tin nhắn

 http://www.rynga.com/en/sms-rates.html

Thời lượng về VN (cập nhật 24/5/2011)

 400’ máy bàn, 285’ di động (không mất phí kết nối

JUMBLO

Website

http://www.jumblo.com/en/index.php 

 

Download

http://www.jumblo.com/en/download.html 

Giá cước

http://www.jumblo.com/en/rates.html 

Giá cước tin nhắn

http://www.jumblo.com/en/sms-rates.html 

Thời lượng về VN (cập nhật 24/5/2011)

333' máy bàn, 250' di động  (không mất phí kết nối)

VoipGAIN

Website

http://www.voipgain.com/en/index.html 

 

Download

http://www.voipgain.com/en/download.html 

Giá cước

http://www.voipgain.com/en/calling-rates.html 

Giá cước tin nhắn

http://www.voipgain.com/en/sms-rates.html 

Thời lượng về VN (cập nhật 24/5/2011)

333' di động, 333' máy bàn (phí kết nối 0.039euro/cuộc gọi)

voipBLAZER

Website

http://voipblazer.com/ 

 

Download

http://voipblazer.com/download/ 

Giá cước

http://voipblazer.com/rates/ 

Giá cước tin nhắn

http://voipblazer.com/sms_rates/ 

Thời lượng về VN (cập nhật 24/5/2011)

1000' máy bàn, 500' di động (phí kết nối 0.039euro/cuộc gọi)

ACTIONVOIP

Website

http://www.actionvoip.com/en/index.html 

 

Download

http://www.actionvoip.com/en/download.html 

Giá cước

http://www.actionvoip.com/en/rates.html 

Giá cước tin nhắn

http://www.actionvoip.com/en/sms-rates.html 

Thời lượng về VN (cập nhật 24/5/2011)

333' máy bàn, 250' di động  (không mất phí kết nối)

VOIPBLAST

Website

http://www.voipblast.com/en/index.html 

 

Download

http://www.voipblast.com/en/download.html 

Giá cước

http://www.voipblast.com/en/rates.html 

Giá cước tin nhắn

http://www.voipblast.com/en/sms-rates.html 

Thời lượng về VN (cập nhật 24/5/2011)

400' máy bàn, 333' di động (phí kết nối 0.039euro/cuộc gọi)

Hãy viết nhận xét về sản phẩm, hoặc bất kỳ thắc mắc gì tại đây. HOANGPA sẽ cố gắng giải đáp nhanh nhất

Hỗ Trợ

Kakao

hoangpacom

Zalo

+84978778304

Viber

+84978778304

Skype

hoangpacom

Facebook:

Like Us: