Skip to Main Content »

THẺ INTERNET 10$

THẺ INTERNET 10$

THẺ INTERNET 10$

Còn hàng

14.000 (WON)
Thẻ internet 10$ nạp cho PowerVoip, Cheap voip, EASYVOIP, VoipChief,... Thời lượng như sau:
Chi Tiết

PowerVoip

Website

http://www.powervoip.com/en/index.html 


 

Download

http://www.powervoip.com/en/download.html 

Giá cước

http://www.powervoip.com/en/calling-rates.html 

Giá cước tin nhắn

http://www.powervoip.com/en/sms-rates.html 

Thời lượng về VN (cập nhật 24/5/2011)

     285' máy bàn, 285' di động (phí kết nối 0.039$/cuộc gọi)

Cheap voip

Website

http://www.cheapvoip.com/en/index.html 


 

Download

http://www.cheapvoip.com/en/download.html 

Giá cước

http://www.cheapvoip.com/en/calling-rates.html 

Giá cước tin nhắn

http://www.cheapvoip.com/en/sms-rates.html 

Thời lượng về VN (cập nhật 24/5/2011)

     250' máy bàn, 250' di động (không mất phí kết nối)

EASYVOIP

Website

http://easyvoip.com/ 


 

Download

http://easyvoip.com/download 

Giá cước

http://easyvoip.com/rates 

Giá cước tin nhắn

http://easyvoip.com/sms-rates 

Thời lượng về VN (cập nhật 24/5/2011)

     333' máy bàn, 285' di động (phí kết nối 0.039$/cuộc gọi)

VoipChief

Website

https://voipchief.com/dashboard/ 


 

Download

https://voipchief.com/download/ 

Giá cước

https://voipchief.com/rates/ 

Giá cước tin nhắn

https://voipchief.com/sms-rates/ 

Thời lượng về VN (cập nhật 28/7/2011)

     500' máy bàn, 333' di động (phí kết nối 0.039$/cuộc gọi)

Hãy viết nhận xét về sản phẩm, hoặc bất kỳ thắc mắc gì tại đây. HOANGPA sẽ cố gắng giải đáp nhanh nhất

Hỗ Trợ

Kakao

hoangpacom

Zalo

+84978778304

Viber

+84978778304

Skype

hoangpacom

Facebook:

Like Us: