Thông báo thay đổi số tài khoản giao dịch

Do các số tài khoản cũ đã hết hạn sử dụng. Từ ngày 25/3/2017 Hoangpa chỉ sử dụng số tài khoản sau đây:

NGUYEN THI THAO (응웬티타오) Ngân hàng IBK (기업) 075-081051-01-017

 

Trân trọng kính báo.

 

Ban quản trị Hoangpa.

Close [x]

Skip to Main Content »

Số Tài Khoản

Từ ngày 25/3/2017 Hoangpa sử dụng số tài khoản:

NGUYEN THI THAO (응웬티타오) Ngân hàng IBK (기업) 075-081051-01-017

CHÚ Ý: Số tài khoản sẽ thay đổi theo thời gian, vì vậy quý khách hàng vui lòng truy cập website để có số tài khoản cập nhật nhất mỗi lần chuyển tiền. 

Hoangpa kính báo!

Hỗ Trợ

Kakao

hoangpacom

Zalo

+84978778304

Viber

+84978778304

Skype

hoangpacom

Facebook:

Like Us:


Fatal error: Access to undeclared static property: Mage::$_isDeveloperMode in /home/phuongmv/public_html/app/Mage.php on line 881