Skip to Main Content »

Số Tài Khoản

Từ ngày 25/3/2017 Hoangpa sử dụng số tài khoản:

NGUYEN THI THAO (응웬티타오) Ngân hàng IBK (기업) 075-081051-01-017

CHÚ Ý: Số tài khoản sẽ thay đổi theo thời gian, vì vậy quý khách hàng vui lòng truy cập website để có số tài khoản cập nhật nhất mỗi lần chuyển tiền. 

Hoangpa kính báo!

Hỗ Trợ

Kakao

hoangpacom

Zalo

+84978778304

Viber

+84978778304

Skype

hoangpacom

Facebook:

Like Us: